slovensky | english
news

Novinky

Predstavujeme Vám nového partnera spoločnosť Flex-IS[1.1.2014]

Najnovší produkt spoločnosti Flex-IS je aplikačný framework FlexG3 je vybudovaný na trojúrovňovej architektúre s tenkým webovým klientom a predstavuje ideálny nástroj na tvorbu aplikácií s požiadavkou na vzdialený prístup.
  • FlexG3 je on-line ekonomický informačný systém
  • FlexG3 je určený primárne pre predajné siete s pobočkami
  • FlexG3 sú informácie o predaji a zásobách v reálnom čase
  • Pre prístup k FlexG3 stačí pripojenie prevádzky na internet
  • Pre spustenie FlexG3 stačí používateľovi Internet Explorer
FlexG3 je najnovší produkt, ktorý bol predstavený na jeseň 2003. Je to komplexný informačný systém navrhnutý a vyvinutý na základe viac ako desaťročných skúseností s analýzami, vývojom, prevádzkou a údržbou ekonomických aplikácií.
FlexG3 je na strane klienta spustiteľný ako webová aplikácia v prehliadači Internet Explorer. Riešenie je implementované v skriptovacom jazyku PHP s použtiím technológie JavascriptRemoteScripting (JSRS).
Na strane servera je FlexG3 navrhnutý a vyvinutý pre nasadenie s databázovým serverom Oracle.
Vzhľadom na zvolenú aplikačnú platformu, sú riešenia na báze FlexG3 implementovateľné na ľubovoľnú systémovú a technologockú platformu (Windows, Linux, Unix).
Keďže FlexG3 sa smerom k používateľovi správa ako "webové stránky" a nevyžaduje inštaláciu žiadneho klientského software, je ideálnym prostriedkom pre pokrytie požiadaviek na on-line pripojenie vzdialených pobočiek a prevádzok.
FlexG3 obsahuje účinné nástroje určené pre podporu marketingu a predaja, podporu rozhodovania, finančné analýzy a uplatnenie moderných logistických metód.
Pri vývoji jednotlivých modulov systému FlexG3 boli v plnej miere zúročené praktické skúsenosti v oblasti implementácie ekonomických informačných systémov.
FlexG3 obsahuje všetky funkcie ktoré sa na základe požiadaviek zákazníkov a skúseností z praktickej prevádzky ukázali byť dôležitými a užitočnými pre ten ktorý modul.
Keďže FlexG3 je originálnym produktom, je ho možné v prípade požiadavky zákazníka doplniť o ľubovoľný ďalší modul resp. funkčnosť tak, aby bolo poskytnuté naozaj komplexné riešenie.
Celý článok

Dostupnosť služieb v privátnom Cloude[29.4.2013]

AvailabilityGuard/Cloud zabezpečí automatickú kontrolu stavu privátneho cloudu – zabráni výpadkom a strate dát.
Cloudy sú tu. Ste na ne pripravený?
Podľa trhových analytikov neustále narastá podiel podnikových biznis kritických aplikácií, ktoré už bežia vo virtualizovanom prostredí. Tento trend bude pokračovať kvôli nezanedbateľným prevádzkovým výhodám cloudu.
Ste presvedčený, že infraštruktúra cloudu je dostatočne spoľahlivá, aby prevádzka bežala v rámci vašej SLA?
Chyba jediného fyzického zariadenia alebo zdieľaného file systému môže spôsobiť výpadok niekoľkých virtualizovaných biznis aplikácií a výpadok poskytovaných služieb.
Virtualizácia datacentra ponúka mnoho výhod, ale nie je bez rizika.
Aj keď cloud ponúka vbudovanú redundanciu a možnosti vysokej dostupnosti, žiadne prostredie nie je odolné voči chybám. Dynamická povaha a abstrakciarobia cloud silným, ale tieto isté vlastnosti spôsobujú, že manažment konfigurácie cloudu je extrémne náročný a rizikový.
Podniky nemajú žiadne nástroje na detekciu chýb konfigurácie privátneho cloudu, na upozornenie ich vzniku a zamedzenieich opakovania.
Konfiguračné chyby zostávajú vo virtualizovanom prostredí bez okamžitého pôsobenia. Predstavujú riziko hlavnepri zmene okolností. Navyše,počet kombinácií a permutácií je skoro nekonečný a manuálny test v prostredí cloudu je nepraktický.
AvailabilityGuard/Cloud: Automatická detekcia rizík dostupnosti privátneho cloudu.
AvailabilityGuard/Cloud ponúka automatickú detekciu a analýzu potenciálneho rizika dostupnosti služieb, systémov a aplikácií v prostredí privátneho cloudu. Umožňuje organizáciám, ktoré prevádzkujú „mission-critical“ aplikácie v prostredí privátneho cloudu:
  • Dramaticky znížiť riziko výpadku a straty dát.
  • Proaktívne adresovať incidenty a eliminovať čas stratený „hasením požiarov“.
  • Zvýšiť koordináciu medzi virtualizačným, storagovským a inými IT tímami.
  • Maximalizovať návratnosť investícií do privátneho cloudu.
Celý článok

Výpadok systému už nemusí byť rizikom[25.4.2013]

Automatizované ziťovanie rizík výpadku vašej DR/HA infraštruktúry už aj na Slovensku.
Continuity Software, popredný poskytovateľ riešení manažmentu rizík vysokej dostupnosti služiebuž aj na Slovensku. BIZ Consulting podpísal dňa 25. apríla 2013 s firmou Continuity Software Zmluvu o spolupráci a poskytovaní služieb s pridanou hodotnou. Prináša tak slovenským zákaznikom špičkové riešenia v tejto oblasti.
Nový produktový rad AvailabilityGuard umožní podnikom poskytovať integrované riešenia Manažmentu dostupnosti služieb(Service Availability Management -SAM), ako aj jednotné riešenia Disaster recovery(DR), Vysokej dostupnosti (HA), Clustrov a dostupnosti Privátneho cloudu.
AvailabilityGuard pomôže IT podnikom automaticky zisťovať riziká výpadkov a strát dát celej IT infraštruktúry. Upozorní na nezodpovedné tímy, napraví chybné konfigurácie a iné chybné stavy systémov ešte pred tým, ako by mali dopad na biznis podniku.
Dňa 25. Apríla 2013 podpísala spoločnosť BIZ Consulting zmluvu o spolupráci a poskytovaní služieb s pridanou hodnotou so spoločnosťou Continuity Software. BIZ prináša pre slovenských zákazníkov špičkové riešenia Continuity Software, popredného poskytovateľa riešení manažmentu rizík vysokej dostupnosti služieb.
Nový produktový rad AvailabilityGuard umožňuje podnikom poskytovať integrované riešenie Manažmentu dostupnosti služieb(Service Availability Management -SAM), ako aj jednotné riešenie „disaster recovery“ (DR), vysokej dostupnosti (HA) clustrov a dostupnosti privátneho cloudu.
AvailabilityGuard umožňuje IT organizáciám podnikov automatizovane zisťovať riziká výpadkov a straty dát celej IT infraštruktúry, upozorniť zodpovedajúce tímy a napraviť chybné konfigurácie a iné chybné stavy systémov pred tým, ako by mali vplyv na biznis vášho podniku.
Celý článok